Goede Doel

Op deze pagina komen speciale acties te staan voor bijzonder mensen. Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Mijn eerste actie is voor mensen die een ernstige ziekte hebben n.l.
Multiple sclerose (MS) Dit is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. 
En in België lijden naar schatting ruim 10.000 inwoners aan deze ziekte. Patiënten met MS hebben veel baat bij therapie met paarden, dit hebben al verschillende Duitse studies uit gewezen.
Hippotherapie gecombineerd met de standaardbehandeling bleek een duidelijk positief effect te hebben op het evenwicht van de MS-patiënten. Ook hun vermoeidheid, spasticiteit en levenskwaliteit verbeterden, zeggen de onderzoekers. Er is dus verbetering merkbaar. Daarom geef ik 5 sessies gratis aan de eerste patiënt met MS die zich hiervoor inschrijft.